Hjælp dit barns sprog på vej - Vejledning tæt på jeres hverdag

Sprog er afgørende for børns trivsel og udvikling. Derfor vil vi gerne give de vigtige voksne i børns liv inspiration og vejledning til, hvordan man kan understøtte den sproglige udvikling.

 

Vejledningen tager udgangspunkt i jeres hverdag, så I oplever, at den er brugbar for jer!

 

Vores fokus er altid på samspillet, da det er grundlæggende for sproglig og social udvikling.

Talepædagogisk praksis i Øst og Midtjylland

Betina Grene Thygesen
logopæd

Anne Mette Neergaard Poulsen
logopæd

Vi tilbyder

Vejledning til forældre

Det er ganske uforpligtende at ringe til os og høre nærmere, om vi kan hjælpe jer og jeres barn. Hvis vi aftaler at indlede et samarbejde, bliver I inviteret på besøg i vores praksis sammen med jeres barn. Vi vil ofte lave en sproglydstest allerede ved første besøg for at få et overblik over vanskelighedernes karakter og omfang. Læs mere her.

Det er ganske uforpligtende at ringe til os og høre nærmere, om vi kan hjælpe jer og jeres barn. Hvis vi aftaler at indlede et samarbejde, bliver I inviteret på besøg i vores praksis sammen med jeres barn. Det vil også være en mulighed, at vi kommer hjem til jer i stedet, hvis det giver mere mening. Ved at lytte til jeres barns sprog og iagttage jeres barns kommunikation med jer og os, får vi et indtryk af netop jeres barns styrker og udfordringer.
Læs mere her.

Kurser

Sprog i Samspil er et evidensbaseret uddannelsesforløb, der er udviklet ved The Hanen Centre i Canada i et samarbejde mellem forskere, logopæder og praktikere. Uddannelsesforløbet er praksisnært og understøtter pædagoger i at anvende strategier, der kan hjælpe børn til at kommunikere i hverdagssituationer – også børn med sproglige og sociale udfordringer.

Læs mere her.

Kurset henvender sig primært til dagplejere og vuggestuepersonale men er også relevant for pædagogisk personale i børnehaver. Det bygger på sprogunderstøttende strategier fra det længerevarende uddannelsesforløb ”Sprog i Samspil”, som er udviklet ved The Hanen Centre i Canada.

Læs mere her.

Kurset henvender sig til forældre, der har børn med sproglige og kommunikative udfordringer. På kurset lærer I om jeres barns sproglige udvikling samt praksisnære strategier for, hvordan I bedst hjælper jeres barn videre. Vi anbefaler at begge forældre deltager. Målgruppen er forældre til børn, som primært kommunikerer med lyde, fagter eller enkelte ord. Nogle børn kan være begyndt at sætte to ord sammen. Læs mere her.

Oplæg

På baggrund af cases beskrives forskellige typer af sproglige udfordringer. Hvordan får vi øje på dem? Hvordan kommer de som oftest til udtryk i en dagtilbudskontekst? Hvordan kan man som pædagog bedst muligt støtte børn med sproglige udfordringer og give dem deltagelsesmuligheder i den pædagogiske praksis? Hvornår er det vigtigt at inddrage en logopæd/tale-hørekonsulent? Læs mere her.

På baggrund af cases beskrives forskellige typer af sproglige udfordringer hos børn i indskolingen. Hvordan får vi øje på dem, og hvordan kommer de som oftest til udtryk? Hvordan kan man som lærer og pædagog bedst muligt understøtte disse børns læring og deltagelsesmuligheder i skolen?

Lydlig opmærksomhed handler om børns evne til at skifte fokus fra ordenes betydning til ordenes form. Når børn i førskolealderen begynder at rime, er det et af de første tegn på fonologisk opmærksomhed. De fleste børn synes, det er sjovt at lege med lydsiden af sproget, og arbejdet med fonologisk opmærksomhed i børnehaven understøtter den første læsning, som børnene skal i gang med, når de starter i skole. Læs mere her.

Stammen er grundlæggende en talevanskelighed, men bliver ofte en kommunikativ udfordring, da stammen primært forekommer i samspil med andre. De voksnes måde at reagere på har stor betydning for barnet, der stammer. Læs mere her.

Afbudsregler

I forhold til aftalte kursusdage/oplæg er reglerne følgende:

 

– Ved afbud mere end 4 uger før den aftalte dag er der ingen beregning.

– Ved afbud 2-4 uger før den aftalte dag beregnes halvt honorar.

– Ved afbud 1-14 dage før den aftalte dag beregnes fuldt honorar.

 

Hvis vi er nødt til at aflyse, faktureres naturligvis ikke, men en ny dag kan aftales til normalt honorar som erstatning.

Kontakt

Skriv gerne en mail eller kontakt os telefonisk for en uforpligtende samtale

info@sprogpaavej.dk
Telefon: Betina: 52247391 eller Anne Mette: 21174446