Sproglige udfordringer i en indskolingskontekst

På baggrund af cases beskrives forskellige typer af sproglige udfordringer hos børn i indskolingen. Hvordan får vi øje på dem, og hvordan kommer de som oftest til udtryk? Hvordan kan man som lærer og pædagog bedst muligt understøtte disse børns læring og deltagelsesmuligheder i skolen?

 

Oplægget er praksisnært, da det tager udgangspunkt i relevante cases. Undervejs vil der være mulighed for drøftelse og sparring. Oplægget varer 3 timer og henvender sig til lærere og pædagoger i indskolingen.

Praktisk information

Sted
Efter aftale.

Undervisere
Logopæder Anne Mette Neergaard Poulsen og Betina Grene Thygesen

Pris

6.800 kr. ekslusiv moms. Kørsel udenfor Aarhus Kommune faktureres med 175 kr pr. 30 min.

Der er mulighed for efterfølgende at tilkøbe sparring på egne cases (pris afhænger af opgavens omfang og aftales individuelt).