Sproglige udfordringer i en indskolingskontekst

På baggrund af cases beskrives forskellige typer af sproglige udfordringer hos børn i indskolingen. Hvordan får vi øje på dem, og hvordan kommer de som oftest til udtryk? Hvordan kan man som lærer og pædagog bedst muligt understøtte disse børns læring og deltagelsesmuligheder i skolen?

 

Kurset er praksisnært, da det tager udgangspunkt i relevante cases. Undervejs vil der være mulighed for drøftelse og til sidst sparring på jeres egne cases.

 

Kurset henvender sig til lærere og pædagoger i indskolingen. Det varer 6 timer og kan enten afvikles på en dag eller deles op i to gange.

Praktisk information

Sted
Efter aftale.

Undervisere
Logopæder Anne Mette Neergaard Poulsen og Betina Grene Thygesen

Pris

1.795 kr. pr. deltager

– men kontakt os for din pris!

Prisen afhænger af deltagerantal, undervisningsform (fysisk tilstedeværelse eller online) og udgifter til kørsel.