Kommunikative og sproglige vanskeligheder

Det er ganske uforpligtende at ringe til os og høre nærmere, om vi kan hjælpe jer og jeres barn. 

 

Hvis vi aftaler at indlede et samarbejde, bliver I inviteret på besøg i vores praksis sammen med jeres barn. Det vil også være en mulighed, at vi kommer hjem til jer i stedet, hvis det giver mere mening.

 

Ved at lytte til jeres barns sprog og iagttage jeres barns kommunikation med jer og os, får vi et indtryk af netop jeres barns styrker og udfordringer. Vi laver ikke testning, så grundlaget for vores vurdering og vejledning dannes alene på baggrund af iagttagelser og samtale med jer.

Efter det første besøg aftaler vi en vejledningssamtale, hvor I får ideer til, hvordan I kan understøtte jeres barns sproglige og kommunikative udvikling. Vejledningen kan lægges i forlængelse af det første besøg eller foregå kort tid efter det første besøg. 

 

Efter vejledningssamtalen beslutter vi, hvilken vej vi skal gå derfra. Måske var denne ene vejledning tilstrækkelig, men det kan også være, at vi aftaler et forløb, hvor vi mødes med jævne mellemrum.

Praktisk information

Pris

Basisforløb

  • Indledende besøg sammen med jeres barn
  • Vejledningssamtale

Pris: 1400 kr. (90-120 min.)

 

Efterfølgende vejledning

 

Pris: 700 kr. (45-60 min.)

 

Skriftlig evalueringsrapport

 

Pris: 750 kr. pr. time

 

Kørsel udenfor Aarhus Kommune faktureres med 175 kr. pr. 30 min.

 

Betaling foregår via bankoverførsel, og der faktureres:

  • Efter endt basisforløb
  • Efter hver enkelt vejledning/tværfagligt møde

Priserne er inkl. moms og forberedelsestid

Sted
I vores lokaler eller hjemme hos jer

Afbud

I bedes melde afbud pr telefon eller SMS senest 24 timer inden aftalen, hvis I bliver forhindrede i at møde op. Der faktureres ikke ved afbud senest 24 timer inden aftalen.
Ved aflysning senere end 24 timer inden den aftalte tid samt ved udeblivelse uden afbud faktureres fuld pris.