Kommunikative og sproglige vanskeligheder

Det er ganske uforpligtende at ringe til os og høre nærmere, om vi kan hjælpe jer og jeres barn. 

 

Hvis vi aftaler at indlede et samarbejde, bliver I inviteret på besøg i vores praksis sammen med jeres barn. Det vil også være en mulighed, at vi kommer hjem til jer i stedet, hvis det giver mere mening.

 

Ved at lytte til jeres barns sprog og iagttage jeres barns kommunikation med jer og os, får vi et indtryk af netop jeres barns styrker og udfordringer. Vi laver ikke testning, så grundlaget for vores vurdering og vejledning dannes alene på baggrund af iagttagelser og samtale med jer.

Efter det første besøg aftaler vi en vejledningssamtale, hvor I får ideer til, hvordan I kan understøtte jeres barns sproglige og kommunikative udvikling. Vejledningen kan lægges i forlængelse af det første besøg eller foregå kort tid efter det første besøg. 

 

Efter vejledningssamtalen beslutter vi, hvilken vej vi skal gå derfra. Måske var denne ene vejledning tilstrækkelig, men det kan også være, at vi aftaler et forløb, hvor vi mødes med jævne mellemrum.

Praktisk information

Priser

Basisforløb

  • Indledende besøg sammen med jeres barn
  • Vejledningssamtale

Pris: 1600 kr. (ca. 120 min.)

Efterfølgende vejledning
Pris: 850 kr. (ca. 60 min.)

 

Skriftlig evalueringsrapport
Pris: 1300 kr.

 

Vejledning telefonisk eller online

Pris: 425,- pr. 30 min.

 

Priserne er inklusive moms og forberedelsestid

Sted

Vejledning og undervisning kan foregå på to forskellige adresser: 
Vinderslevvej 51, 8620 Kjellerup (Silkeborg Kommune)
Anne Mettes private hjem: Kastanje Allé 6, 8230 Åbyhøj (Aarhus Kommune)

Hvis vi mødes hjemme hos jer, gælder følgende i forhold til kørsel:

Kørsel afregnes som en timepris på 350 kr. pr. hele time. Hvis I for eksempel bor 30 minutter fra vores praksis, afregnes der for 2×30 minutter = 350 kr. Kørslen skrives på fakturaen og betales efter hvert besøg.

Betaling og afbudsregler

Betaling foregår via bankoverførsel, og der faktureres:

  • Efter endt basisforløb
  • Efter hver enkelt vejledning/tværfagligt møde

I bedes melde afbud pr telefon eller SMS senest 24 timer inden aftalen, hvis I bliver forhindrede i at møde op. Der faktureres ikke ved afbud senest 24 timer inden aftalen.
Ved aflysning senere end 24 timer inden den aftalte tid samt ved udeblivelse uden afbud faktureres fuld pris.