Fonologisk/lydlig opmærksomhed hos førskolebørn

Fonologisk opmærksomhed handler om børns evne til at skifte fokus fra ordenes betydning til ordenes form. Når børn i førskolealderen begynder at rime, er det et af de første tegn på fonologisk opmærksomhed. De fleste børn synes, det er sjovt at lege med lydsiden af sproget, og arbejdet med fonologisk opmærksomhed i børnehaven understøtter den første læsning, som børnene skal i gang med, når de starter i skole.

 

Der vil i løbet af oplægget være mange praktiske ideer til, hvordan man kan arbejde med fonologisk opmærksomhed. Disse kan bruges til hele børnegruppen – også børn med fonologiske vanskeligheder (udtalevanskeligheder).

 

Oplægget varer 2 timer og henvender sig til pædagogisk personale, der arbejder med børn i alderen 3-6 år.

Praktisk information

Sted
Efter aftale.

Undervisere
Logopæder Anne Mette Neergaard Poulsen og Betina Grene Thygesen.

Pris
Afhænger af deltagerantal, undervisningsform (fysisk tilstedeværelse eller online) og udgifter til kørsel.