To skal der til

Kurset henvender sig til forældre, der har børn med sproglige og kommunikative udfordringer. På kurset lærer I om jeres barns sproglige udvikling samt praksisnære strategier for, hvordan I bedst hjælper jeres barn videre. Vi anbefaler at begge forældre deltager. Målgruppen er forældre til børn, som primært kommunikerer med lyde, fagter eller enkelte ord. Nogle børn kan være begyndt at sætte to ord sammen.


To Skal der Til er udviklet ved The Hanen Centre i Canada i et samarbejde mellem forskere, logopæder og praktikere. En af hovedpointerne er, at det vigtige samspil mellem barn og voksen er grundlæggende for sproglig læring. Når de kommunikative forudsætninger er på plads og der tages udgangspunkt i barnets interesser og sproglige niveau, kan barnet bruge de sproglige input, det får af den voksne og derved få udvidet sit eget sprog.

Praktisk information

Sted
Efter aftale.

Undervisere
Hanen-certificerede logopæder Anne Mette Neergaard Poulsen og Betina Grene Thygesen.

Pris
9.800 kr. pr. familie.

 

I prisen er inkluderet:

  • Et besøg inden kursusstart, hvor I enten får besøg af os, eller vi får besøg af jer og jeres barn.
  • Seks gange undervisning.
  • Tre individuelle vejledninger af en times varighed, hvor der gives sparring på baggrund af egne videoklip.
  • Grundbog samt øvrige materialer.

 

Kørsel

Kørsel afregnes som en timepris på 350 kr. pr. hele time. Hvis I for eksempel bor 30 minutter fra vores praksis, afregnes der for 2×30 minutter = 350 kr. Kørslen skrives på fakturaen og betales efter hvert besøg. Kørslen beregnes fra enten vores adresse i Aarhus Kommune eller Betinas private adresse i Kjellerup (Silkeborg Kommune).

Tilmelding

I velkomne til at skrive en mail eller kontakte os telefonisk for en uforpligtende samtale.
Kurset kan bestilles som et individuelt forløb for en enkelt familie (undervisningen varer 1,5 time pr. gang).
Kurset kan desuden bestilles som et gruppeforløb for minimum 6 familier (undervisningen varer 2,5 time pr. gang).