Betina & Anne Mette

Anne Mette blev uddannet socialpædagog i 1989 og har i 2003-2004 taget en række diplomfag i psykologi og supervision. Betina blev uddannet folkeskolelærer i 2002. I 2009 tog vi begge en Diplomuddannelse i Logopædi og har siden været ansat som tale-hørekonsulenter i Silkeborg Kommune indtil september 2021.

 

Vi har en bred logopædisk erfaring fra vores arbejde som tale-hørekonsulent, hvor vi har vejledt forældre, pædagoger og lærere i dagtilbud og på skoler. Vi har også erfaring med logopædiske forløb med børn, både individuelt og i grupper. Vores vejledning og forløb har primært drejet sig om:

 • børn med forsinket sproglig og kommunikativ udvikling (herunder før-sproglige forudsætninger)
 • fonologi (udtale)
 • sprogforståelse
 • ordforråd
 • morfosyntaks (grammatiske strukturer og sætningsopbygning)
 • stammen

Vi har begge to stor erfaring med at holde kurser og oplæg. Blandt andet har vi undervist på uddannelsesforløbet Sprog i Samspil og afholdt netværksmøder for sprogansvarlige pædagoger i dagtilbud. For forældre har vi gennem flere år holdt oplæg om tidlig kommunikation ved ”Familieiværksætterne”. Derudover har vi undervist på forældrekurset To Skal der Til som gruppeforløb og individuelle forløb.

Efteruddannelse

2020: ”Dynamisk Assessment af børn med sproglige vanskeligheder”. Dynamisk Assessment nuancerer det billede man får af barnets sproglige færdigheder, når man bruger standardiserede test. Som logopæd får man med denne tilgang relevant viden om, hvordan barnet lærer, og hvilken indsats der bedst kan fremme barnets sproglige udvikling
2019: Certificerede formidlere af forældre-kurset ”To skal der til”, der er udviklet ved The Hanen Centre i Canada.
2017:  ”Logopædisk Kompetenceudviklingsforløb” (svarende til 10 ECTS) ved børnesprogsforsker Pia Thomsen. Vi er bl.a. undervist indenfor følgende områder:

 • Typisk, forsinket og atypisk sprogudvikling
 • Børns sociale, kognitive og relationelle udvikling med fokus på forholdet mellem sprog- og legeudvikling
 • Sprogindlæringsvanskeligheder (DLD)
 • Evidensbaseret tilrettelæggelse af logopædiske indsatser
 • Pragmatiske sprogvanskeligheder
 • Tosprogethed

2016: Certificerede formidlere af det anerkendte uddannelsesforløb ”Sprog i samspil”, som er udviklet ved The Hanen Centre i Canada.