Sproglige udfordringer i en dagtilbudskontekst

På baggrund af cases beskrives forskellige typer af sproglige udfordringer. Hvordan får vi øje på dem? Hvordan kommer de som oftest til udtryk i en dagtilbudskontekst? Hvordan kan man som pædagog bedst muligt støtte børn med sproglige udfordringer og give dem deltagelsesmuligheder i den pædagogiske praksis? Hvornår er det vigtigt at inddrage en logopæd/tale-hørekonsulent?

Oplægget er praksisnært, da det tager udgangspunkt i forskellige cases. Undervejs vil der være mulighed for drøftelse og sparring. Oplægget varer 3 timer og henvender sig til pædagogisk personale, der arbejder med børn i alderen 3-6 år. Der er mulighed for efterfølgende at tilkøbe sparring på egne cases (pris afhænger af opgavens omfang og aftales individuelt). Der er mulighed for efterføgende at tilkøbe sparring på egne cases.

Praktisk information

Sted
Efter aftale.

Undervisere
Logopæder Anne Mette Neergaard Poulsen og Betina Grene Thygesen

Pris
Afhænger af deltagerantal, undervisningsform (fysisk tilstedeværelse eller online) og udgifter til kørsel.