Sprog i samspil

Sprog i samspil er et evidensbaseret uddannelsesforløb, der er udviklet ved The Hanen Centre i Canada i et samarbejde mellem forskere, logopæder og praktikere. Uddannelsesforløbet er praksisnært og understøtter pædagoger i at anvende strategier, der kan hjælpe børn til at kommunikere i hverdagssituationer – også børn med sproglige og sociale udfordringer.

 

En af hovedpointerne er, at det positive samspil mellem barn og voksen og imellem børnene er grundlæggende for sproglig læring. Når de kommunikative forudsætninger er på plads, og der tages udgangspunkt i barnets interesser og sproglige niveau, kan barnet bruge de sproglige input, det får af den voksne og derved få udvidet sit eget sprog.

 

På uddannelsesforløbet vil du også få redskaber til at identificere børn med sproglige udfordringer og tilrettelægge målrettede sproglige indsatser.

Kursets opbygning

Uddannelsesforløbet foregår som en vekselvirkning mellem undervisning og afprøvning i praksis med henblik på at styrke implementering.

Der vil være syv gange med undervisning af tre timers varighed og en gang af to timers varighed til opsamling og evaluering.

Uddannelsesforløbet indeholder derudover fire individuelle vejledninger af ½ times varighed. Her får den enkelte pædagog sparring på egne videooptagelser fra praksis.

Inden forløbet starter, inviteres alle deltagere til et kort informationsmøde, hvor indhold og praktiske informationer uddybes nærmere. På dette informationsmøde vil grundbogen blive udleveret, som er inkluderet i deltagerprisen.

Praktisk information

Sted
Efter aftale

Undervisere
Hanen-certificerede logopæder Anne Mette Neergaard Poulsen og Betina Grene Thygesen.

Pris
13.800 kr. pr. deltager eksklusiv moms (minimum 12 deltagere, maximum 20 deltagere). 

I prisen er inkluderet:
– 7 gange undervisning (tre timer).

– Opsamling og evaluering (to timer).
– 4 gange individuel vejledning (1/2 time pr. deltager pr. gang).
– Grundbog samt øvrige materialer.

Kørsel
Kørsel faktureres med 175 kr. pr. 30 min.