Fonologiske vanskeligheder (udtalevanskeligheder)

Det er ganske uforpligtende at ringe til os og høre nærmere, om vi kan hjælpe jer og jeres barn. Hvis vi aftaler at indlede et samarbejde, bliver I inviteret på besøg i vores praksis sammen med jeres barn. Vi vil ofte lave en sproglydstest allerede ved første besøg for at få et overblik over vanskelighedernes karakter og omfang. I forhold til fonologiske vanskeligheder vil der ofte være behov for direkte undervisning med barnet, hvor en af jer forældre deltager og får ideer til, hvordan I kan arbejde videre med lydarbejdet derhjemme. Det vil være individuelt, hvordan et forløb skrues sammen, og vi vil justere det løbende sammen med jer.

Praktisk information

Sted
Frederiks Allé 117, 2. sal

Afbud

I bedes melde afbud pr telefon eller SMS senest 24 timer inden aftalen, hvis I bliver forhindrede i at møde op. Der faktureres ikke ved afbud senest 24 timer inden aftalen.
Ved aflysning senere end 24 timer inden den aftalte tid samt ved udeblivelse uden afbud faktureres fuld pris.

Pris

Indledende møde og sproglydstest (ca. 1 time):  800 kroner

Undervisning og vejledning (ca. 45 minutter): 650 kroner

Hvis der ønskes en skriftlig rapport, enten efter sproglydstesten eller som evaluering af forløbet, er det en mulighed: 1200 kroner

Deltagelse i tværfaglige møder med dagtilbud/skole eller andre: 800 kroner pr. time (+ transport)

Alle priser er inklusive moms og forberedelsestid. Der er mulighed for at betale via bankoverførsel.