Fonologiske vanskeligheder (udtalevanskeligheder)

Det er ganske uforpligtende at ringe til os og høre nærmere, om vi kan hjælpe jer og jeres barn. Hvis vi aftaler at indlede et samarbejde, bliver I inviteret på besøg i vores praksis sammen med jeres barn. Alle forløb starter med et basisforløb. Vi laver en sproglydstest allerede ved første besøg for at få et overblik over vanskelighedernes karakter og omfang. Derefter får I forældre en gennemgang af sproglydstestens resultater samt vejledning i, hvordan I kan understøtte jeres barn.


I forhold til fonologiske vanskeligheder vil der ofte være behov for direkte undervisning med barnet, hvor en af jer forældre deltager og får ideer til, hvordan I kan arbejde videre med lydarbejdet derhjemme. Det vil være individuelt, hvordan et forløb skrues sammen, og vi vil justere det løbende sammen med jer.

Praktisk information

Pris

Basisforløb

  • Indledende samtale
  • Udredning med sproglydstest
  • Gennengang af sproglydstest
  • Forældrevejledning (herunder vurdering af behovet for indsats)

Pris: 1200 kr. (90 min. fordelt over to gange)

 

Undervisning af barnet og vejledning til forældre (inkl. materialer)

 

Pris: 600 kr. (45 min.)

 

Skriftlig evalueringsrapport

  • Testresultater
  • Beskrivelse af forløbet 
  • Anbefalinger for videre understøttelse af barnets fonologiske udvikling

Pris: 1200 kr.

 

Deltagelse i tværfaglige møder i dagtilbud eller skoler

 

Pris: 850 kr. + kørsel

 

Betaling foregår via bankoverførsel, og der faktureres:

  • Efter endt basisforløb
  • Efter hver undervisning/vejledning/tværfagligt møde

Priserne er inklusive moms og forberedelsestid

Sted

Frederiks Allé 117, 2. sal

Afbud

I bedes melde afbud pr telefon eller SMS senest 24 timer inden aftalen, hvis I bliver forhindrede i at møde op. Der faktureres ikke ved afbud senest 24 timer inden aftalen.
Ved aflysning senere end 24 timer inden den aftalte tid samt ved udeblivelse uden afbud faktureres fuld pris.