Udtalevanskeligheder

Det er ganske uforpligtende at ringe til os og høre nærmere, om vi kan hjælpe jer og jeres barn. Hvis vi aftaler at indlede et samarbejde, bliver I inviteret på besøg i vores praksis sammen med jeres barn. 

 

Alle forløb starter med et basisforløb. Vi laver en sproglydstest allerede ved første besøg for at få et overblik over vanskelighedernes karakter og omfang. Derefter får I forældre en gennemgang af sproglydstestens resultater samt vejledning i, hvordan I kan understøtte jeres barn.

 

I forhold til udtalevanskeligheder vil der ofte være behov for direkte undervisning med barnet, hvor en af jer forældre deltager og får ideer til, hvordan I kan arbejde videre med lydarbejdet derhjemme. Det vil være individuelt, hvordan et forløb skrues sammen, og vi vil justere det løbende sammen med jer.

Praktisk information

Priser
Priserne er inklusive moms og forberedelsestid

Basisforløb

  • Indledende samtale
  • Udredning med sproglydstest
  • Gennemgang af sproglydstest
  • Forældrevejledning (herunder vurdering af behovet for indsats)

Pris: 1300 kr. (90 min. fordelt over to gange)

Undervisning af barnet og vejledning til forældre (inkl. materialer)

Pris: 650 kr. (ca. 45 min.)

Vejledning telefonisk eller online
Pris: 425 kr. pr. 30 minutter

Skriftlig evalueringsrapport

  • Testresultater
  • Beskrivelse af forløbet 
  • Anbefalinger for videre understøttelse af barnets udtalevanskeligheder.

Pris: 1300 kr.

Deltagelse i tværfaglige møder i dagtilbud eller skoler

Pris: 850 kr. + kørsel

Sted

Vejledning og undervisning kan foregå på to adresser: 

Vinderslevvej 51, 8620 Kjellerup (Silkeborg Kommune)

Anne Mettes private hjem: Kastanie Allé 6, 8230 Åbyhøj (Aarhus Kommune)

Betaling og afbudsregler

Betaling foregår via bankoverførsel, og der faktureres:

  • Efter endt basisforløb
  • Efter hver undervisning/vejledning/tværfagligt møde

I bedes melde afbud pr telefon eller SMS senest 24 timer inden aftalen, hvis I bliver forhindrede i at møde op. Der faktureres ikke ved afbud senest 24 timer inden aftalen.
Ved aflysning senere end 24 timer inden den aftalte tid samt ved udeblivelse uden afbud faktureres fuld pris.