Støtte til sprogudvikling i dagtilbud

Kurset henvender sig primært til dagplejere og vuggestuepersonale men er også relevant for pædagogisk personale i børnehaver. Det bygger på sprogunderstøttende strategier fra det længerevarende uddannelsesforløb ”Sprog i Samspil”, som er udviklet ved The Hanen Centre i Canada.

 

Kurset er praksisnært og har fokus på sproglig og social udvikling. Du vil få ideer til at optimere hverdagens samspil og kommunikation ved at fokusere på barnets interesser og ved at tilbyde input, som er passende i forhold til barnets sproglige udviklingsniveau. Derudover vil du få redskaber til at identificere børn med sproglige udfordringer og tilrettelægge målrettede sproglige indsatser. Undervisningen fungerer som en vekselvirkning mellem oplæg og dialog.

 

Vi anbefaler, at hele personalet i en dagplejegruppe eller i et børnehus deltager i kurset, så man får en fælles viden og et ”fælles sprog om sprog” sammen med sine kolleger. Derudover anbefaler vi max. 20 deltagere, da det giver bedre mulighed for dialog.

Praktisk information

Sted
Efter aftale.

Undervisere
Hanen-certificerede logopæder Anne Mette Neergaard Poulsen og Betina Grene Thygesen.

Pris
14.800 kr. eksklusiv moms. (Max 20 deltagere. Hvis der er flere deltagere forhøjes prisen efter aftale) Derudover 60 kr. for materialer pr. deltager.

 

Kurset varer 7 timer (inklusiv pauser). Det er muligt at dele kurset op, så man enten bestiller 3 dage á 2 timer eller 2 dage á 3 timer. Her vil fordelen være, at man kan arbejde med forskellige opgaver i egen praksis mellem hver gang.

Kørsel

Kørsel udenfor Aarhus Kommune faktureres med 175 kr. pr. 30 min.