Vejledning til forældre

Det er ganske uforpligtende at ringe til os og høre nærmere, om vi kan hjælpe jer og jeres barn. Hvis vi aftaler at indlede et samarbejde, bliver I inviteret på besøg i vores praksis sammen med jeres barn. Vores hyggelige lokaler indbyder til leg og samspil. Ved at lytte til barnets sprog og iagttage barnets kommunikation med jer og os, får vi et indtryk af netop jeres barns styrker og udfordringer.

Hvis det drejer sig om fonologiske vanskeligheder/udtalevanskeligheder, vil vi ofte lave en sproglydstest allerede ved første besøg for at få et overblik over vanskelighedernes karakter og omfang. Udover sproglydstesten laver vi ikke testning. Grundlaget for vores vurdering og vejledning dannes alene på baggrund af iagttagelser og samtale med jer.


Efter det første besøg aftaler vi en vejledningssamtale, hvor I får ideer til, hvordan I kan understøtte jeres barns sproglige og kommunikative udvikling. Efter denne vejledningssamtale beslutter vi, hvilken vej vi skal gå derfra. Måske var denne ene vejledning tilstrækkelig, men det kan også være, at vi aftaler et forløb, hvor vi mødes med jævne mellemrum. Hvis barnet har udtalevanskeligheder, kan der være behov for direkte undervisning med barnet, hvor en af jer forældre deltager og får ideer til, hvordan I kan arbejde videre derhjemme med lydarbejdet. Det vil være helt individuelt, hvad vi aftaler, afhængig af barnets udfordringer og jeres behov for vejledning. Det vil vi løbende justere sammen med jer.

Praktisk information

Sted
Frederiks Allé 117, 2. sal

Hvornår

Torsdage i tidsrummet fra kl. 9-17

Pris
Indledende besøg (ca. 1 time) og første vejledningssamtale (ca. 1 time): 1500 kr. Efterfølgende undervisning og/eller vejledning (30-45 minutter): 550 kr.

 

Alle priser er inklusive moms og forberedelsestid. Der er mulighed for at betale via bankoverførsel, MobilePay eller kontant

Afbud

I bedes melde afbud pr telefon eller SMS senest 24 timer inden aftalen, hvis I bliver forhindrede i at møde op. Der faktureres ikke ved afbud senest 24 timer inden aftalen.
Ved aflysning senere end 24 timer inden den aftalte tid samt ved udeblivelse uden afbud faktureres fuld pris.